Constantin: România și Republica Moldova pot redeveni grânarul Europei

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin, a participat la reuniunea ministerială a Parteneriatului Estic pe tematica agricultură şi dezvoltare rurală, care a avut loc la Chișinău și la care au luat parte responsabilii pentru agricultură din statele membre ale UE, Republica Armenia, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova și reprezentanți ai Comisiei Europene.

În cuvântul său, ministrul Daniel Constantin a subliniat că acest eveniment este unul foarte important în promovarea prosperităţii statelor partenere, în realizarea cu succes a unui real schimb de informaţii şi bune practici pentru atingerea dezideratului comun de a asigura o dezvoltare agro-alimentară durabilă şi un mediu rural modernizat şi atractiv pentru generaţiile tinere.

În ce priveşte principalele provocări cu care se confrunta agricultura şi mediul rural, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România a afirmat că unul dintre cele mai importante lucruri îl constituie existenţa unei politici clar formulate, care să ofere predictibilitate şi uşurinţă în implementare, discutată şi agreată cu mediul de afaceri, mediul academic şi de cercetare.

Pentru perioada 2014-2020, din analiza nevoilor elaborată pentru viitorul Program Naţional de Dezvoltare Rurală al României s-au identificat ca principale provocări: restructurarea fermelor, în special a celor mici şi mijlocii în ferme orientate către piaţă; reînnoirea generaţiilor în exploataţiile agricole; modernizarea continuă a sectorului de procesare; dezvoltarea infrastructurii de bază şi a serviciilor în zonele rurale și crearea de locuri de muncă în mediul rural. Totodată, Daniel Constantin a subliniat faptul că atenuarea efectelor schimbărilor climatice constituie una dintre preocupările permanente ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Prin colaborarea în domeniul agricol, România și Republica Moldova pot redeveni, împreună, grânarul Europei. Prin facilitățile oferite de statutul de membru al Uniunii Europene, România și-a îmbunătățit masiv performanța în domeniul agricol, lucru care se va întâmpla și pe parcursul anilor următori. Acest lucru s-a văzut anul trecut nu doar din punctul de vedere al producției agricole a României ci și prin deschiderea pe care țări importante, precum China, au manifestat-o față de sectorul agricol românesc. Dacă România are aceste oportunități, de ele poate beneficia și Republica Moldova”, a declarat ministrul Daniel Constantin.

De asemenea, ministrul Agriculturii a evidențiat că priorităţile de dezvoltare rurală şi măsurile de intervenţie aferente PNDR 2014-2020 sunt în strânsă corelare cu priorităţile de dezvoltare identificate la nivelul Acordului de Parteneriat pentru România şi vizează asigurarea unei abordări unitare între nevoile specifice pentru dezvoltare rurală şi cele naţionale.

În încheierea intervenției sale, ministrul Daniel Constantin și-a manifestat întreaga disponibilitate de a împărtăși colegilor din țările participante la eveniment experiența României în ceea ce privește elaborarea politicilor şi consultările cu mediul privat, organizarea instituţională, implementarea standardelor, etc.

De altfel, și România, la rândul său, are de învăţat din experienţa celorlalte state, pentru ca împreună cu acestea să putem pune bazele unei agriculturii performante în regiune, cu consecinţe benefice asupra investiţiilor şi creşterii schimburilor comerciale.