Fluxurile financiare pentru gestionarea fondurilor europene reglementate prin Ordonanță de Urgență

În cadrul şedinţei de Guvern din 23 octombrie a fost aprobată și Ordonanţa de urgență privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 şi pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării.

Prin această ordonanţă de urgență se reglementează fluxurile financiare pentru gestionarea fondurilor europene alocate României din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), precum şi a contribuţiei naţionale aferente.

Astfel, se creează la nivel naţional cadrul legal pentru implementarea programelor destinate agriculturii, dezvoltării rurale şi politicii de pescuit şi afaceri maritime, respectiv Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) şi se stabilesc mecanismele financiare necesare derulării fondurilor menţionate.

În baza prevederilor acestei ordonanţe sumele alocate de Uniunea Europeană pentru agricultură, dezvoltare rurală, pescuit şi afaceri maritime pot fi accesate şi derulate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii aferente celor 2 programe gestionate de MADR în perioada 2014-2020, respectiv PNDR şi POPAM, pentru realizarea obiectivelor de politica agricolă comună şi a celor din domeniul pescuitului. Potenţialilor beneficiari le este asigurat accesul la sprijinul financiar cu respectarea principiilor şi condiţiilor prevăzute în regulamentele europene specifice programelor.

În acest sens, în ceea ce privește PNDR, se asigură cadrul normativ ce permite Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale  să semneze contractele de finanţare şi să efectueze plățile aferente cererilor de sprijin eligibile pentru PNDR 2014-2020.

Pentru campania 2015 a plăţilor directe pe suprafaţă este asigurată în acest sens posibilitatea efectuarii tuturor plăţilor (avans şi plata finală).