Fond mutual pentru agricultură

Ministrul Daniel Constantin a avut, ieri, la sediul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o întâlnire de lucru cu producătorii şi procesatorii de lapte. Pe agenda discuţiilor s-a aflat proiectul de lege privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate.

Potrivit acestuia utilizarea unor contracte scrise care respectă anumite condiţii de formă, încheiate înainte de livrare, conţinând elemente de bază, ar putea contribui la consolidarea responsabilităţii operatorilor din lanţul produselor lactate, la ameliorarea repartiţiei preţurilor, la adaptarea ofertei la cerere, precum şi la evitarea anumitor practici comerciale neloiale. Se stabileşte ca livrarea de lapte crud pe teritoriul României să facă obiectul unui contract scris între producători şi primii cumpărători sau primii cumpărători trebuie să facă o ofertă scrisă de contract de livrare a laptelui crud. Durata minimă a contractului trebuie să fie de cel puţin 12 luni. Prin intermediul acestei legi se reglementează recunoaşterea organizaţiilor de producători constituite numai din agricultorii producători de produse lactate sau asociaţiilor acestora, care să negocieze în mod colectiv clauzele contractelor, mai ales preţurile, astfel încât să se asigure agricultorilor din sectorul produselor lactate un nivel de trai echitabil. Puterea lor de negociere faţă de unităţile de prelucrare a produselor lactate ar trebui să fie consolidată, ducând la o repartizare mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanţului de aprovizionare.

În cadrul discuţiilor cu producătorii şi procesatorii de lapte, ministrul Daniel Constantin a anunţat că până la data de 30 iunie 2013 se va crea un fond mutual, după modelul celui francez, unicul funcţional la nivelul Uniunii Europene, prin care se doreşte mutualizarea riscurilor în agricultură.

La întâlnire au participat reprezentanţi ai Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), Federaţiei Crescătorilor de Bovine din România (FCBR), Asociaţia Holstein RO, Asociaţiei Crescătorilor de Vaci Bălţata Românească Tip Simmental şi Asociaţiei Generale a Crescătorilor de Taurine din România.