Modificare procedură de contractare pentru Măsura 141

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a modificat metodologia specifică contractării fondurilor europene prin adaptarea manualului de contractare pentru M 141.     Astfel, beneficiarii Măsurii 141- Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență vor depune Notificarea cu privire la modificarea planului de afaceri împreună cu Dosarul Cererii de Plată la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) unde aceasta va fi analizată de experții care instrumentează proiectul.

Această îmbunătățire a fost aplicată pentru a evita posibilele întârzieri în analiza Cererilor de Plată și necesitatea încadrării în termenele procedurale pentru depunerea Cererilor de Plată specifice Măsurii 141, cu scopul ca beneficiarii proiectelor să primească plata la timp. Principalul obiectiv al acestei Măsuri îl reprezintă creșterea volumului producției destinate comercializării, pentru ca fermele de semi-subzistență să devină viabile din punct de vedere economic, dar și diversificarea producției în funcție de cerințele pieței și introducerea de noi produse.