Producţia agricolă vegetală, în recul

Institutul Naţional de Statistică a realizat o cercetare statistică privind „Producţia agricolă vegetală la principalele culturi, în anul 2012”. Potrivit rezultatelor acesteia, în anul 2012 producţia agricolă vegetală a înregistrat scăderi la toate culturile cu excepţia sfeclei de zahăr. Astfel, la cereale pentru boabe, producţia a scăzut cu 39,1% faţă de anul precedent (12698 mii tone, faţă de 20842 mii tone în anul 2011), din cauza scăderii randamentelor la hectar, astfel: porumb boabe (-52,0%), grâu (-28,4%), orz şi orzoaică (-25,8%), ovăz (-13,9%). La leguminoase, producţia a scăzut cu 22,1% din cauza randamentului la hectar deşi suprafaţa cultivată a crescut cu 2,4%. De asemenea, la plante uleioase, producţia a scăzut cu 38,3%, ca urmare a diminuării suprafaţei cultivate cu 17,6%, cât şi a randamentelor la hectar. Scăderi ale producţiei s-au înregistrat şi la: rapiţă (de 4,6 ori din cauza diminuării suprafeţei cultivate de 3,6 ori), soia (-28,7%), floarea soarelui (-22,4%), cartofi (-39,6%), legume (-17,2%), struguri (-17,1%). În schimb, la sfeclă de zahăr producţia a crescut cu 12,0%, în principal datorită sporirii suprafeţei cultivate cu 47,4%, deşi randamentul la hectar a scăzut cu 24,0%.