Simpozion Naturevo adresat cultivatorilor de sfeclă de zahăr

Parte a programelor de instruire a producătorilor agricoli pentru noile tehnologii adaptate condițiilor climatice o reprezintă simpozioanele organizate de Naturevo la nivel local, cu subiecte de interes pentru fermierii care cultivă cereale, porumb, plante tehnice, cartofi, viță-de-vie, pomi fructiferi.

Un astfel de simpozion a fost organizat de compania Naturevo la Luduș, pe 15 martie, la care au participat cultivatorii de sfeclă de zahăr din regiune, reprezentanți ai Fabricii de Zahăr Luduș și ai asociației cultivatorilor de sfeclă de zahăr Luduș.

IMG_7707

Prezentarea susținută de Dr. Ing. Ioan Enoiu, fondator Naturevo, în cadrul evenimentului a avut ca temă: „Cultivatori de sfeclă de zahăr, Naturevo vă propune soluții pentru prețuri bune!”

Naturevo a oferit informații despre tehnologiile proprii, FLEXITECHagro®, care sunt adaptate schimbărilor climatice și sunt concepute pentru profitabilitatea culturii de sfeclă de zahăr.

Reprezentanții companiei au prezentat rezultatele obținute în anii anteriori de către fermierii care au utilizat programele FLEXITECHagro® pentru cultura de sfeclă de zahăr.

Simpozionul s-a încheiat cu discuții libere între reprezentanții companiei, fermieri și reprezentanții Fabricii de Zahăr Luduș, despre unele probleme ridicate de fermieri, cu care aceștia se confruntă în diverse etape ale cultivării sfeclei de zahăr.

Culturile cele mai expuse în condițiile schimbărilor climatice sunt cele cu un coeficient de transpirație ridicat și cu un consum de apă ridicat pentru obținerea producției. Sfeclă de zahăr este un mare consumator de apă și nutrienți.

Naturevo are soluții pentru obținerea unor producții consistente și de calitate, cu un consum de apă și nutrienți mult mai redus.

Naturevo consideră că abordarea integrată poate determina sustenabilitatea agriculturii iar prin echipa sa de vânzări se poate implica în managementul integrat al producției agricole cu aspectele sale de bază: managementul apei, managementul nutriției / fertilizării, managementul energetic, managementul protecției împotriva agenților dăunători, managementul mijloacelor mecanice și al verigilor tehnologice, managementul produsului finit și managementul antreprenorial.

Programele FLEXITECHagro se fac pe baza analizei istoricului problemelor ȋntâlnite ȋn anii anteriori ȋn funcţie de specie, soi / hibrid, locație şi suportă modificări pe parcursul vegetaţiei, ȋn funcţie de condiţiile specifice ale anului. Multe dintre verigile tehnologice suferă schimbări faţă de tehnologiile clasice din cauza schimbărilor climatice.

Menţionăm câteva avantaje, foarte importante, ale produselor speciale din portofoliul Naturevo, distribuite ȋn exclusivitate ȋn România de Naturevo:

  • Ȋmbunătăţesc structurarea solului şi activitatea microbiologică, având randament ridicat de utilizare, nivel redus de spălare sau / şi evaporare şi complexitate sporită (conţin macroelemente, oligoelemente, microelemente): NOVATEC Classic, AMOSULF NG, ROOTIP, EVO NGOOO, UREE NG;

  • Corectează pH-ul solului: CALCIPRILL;

  • Stimulează dezvoltarea sistemului radicular pentru pătrunderea mai adâncă ȋn sol şi explorarea unui volum mai mare de pământ: ROOTIP BASIC, ROOTIP MIX, KERAMIN K / KERAFOL, FIGHTER PHOS (utilizate la tratament sămânţă), zinc / fier ȋn fertilizanţii de sol, X Seeds ş.a.;

  • Reduc consumurile şi pierderile de apă: CODICEVO, MATUREVO, FINALEVO, ENERGEVO, REZISTEVO, OVIPRON, FIGHTER PHOS, KERAFOL / KERAMIN K, EVOPIN;

  • Produsele EVO nu conţin clor, un aspect foarte important ȋn condiţiile ȋn care sfecla de zahăr este foarte sensibilă la produsele care conţin clor;

  • Intensifică circulaţia sevei şi a celorlalţi componenţi ȋn plantă şi amplifică procesele fiziologice de asimilaţie: gama EVO, FIGHTER PHOS, EVOBOR;

  • Diminuează consumul specific de fertilizanţi pe unitatea de produs (se obţine un randament de 3 – 4 ori mai bun de utilizare a nutrienţilor) şi reduc consumul de apă, inclusiv managementul nutrienţilor;

  • Măresc randamentul energetic cu până la 100% prin utilizarea fertilizanţilor cu eliberare controlată (la doze de 2 – 3 ori mai mici, se obţine aceeaşi cantitate de elemente nutritive ȋn plantă) şi prin reţete de stimulare a germinaţiei seminţelor care reduc de 2 – 3 ori cantitatea de energie internă a seminţei pentru desfăşurarea proceselor iniţiale, precum şi prin toate programele din cursul vegetaţiei;

  • Creşterea rezistenţei plantelor la efectele radiaţiilor solare: OVIPRON, COPFORT, ALGIFORTE, KERAFOL / KERAMIN K.

Implicarea Naturevo ȋn managementul antreprenorial presupune transferul de informaţii / cunoaştere / realizări pozitive către fermierii care vor să aplice tehnologii performante şi simularea efectelor produselor / programelor asupra profitabilităţii fermei.

Toată activitatea Naturevo se desfaşoară cu respectarea ghidurilor de bune practici la nivel internaţional, pentru asigurarea unei agriculturi durabile.

Text: Naturevo