START primelor tratamente la vița de vie cu Dithane™ M-45 si Karathane™ Gold 350 EC

Iarna dintre anii 2019-2020 a fost una blândă, fără înghețuri, ce a permis ca principalii patogeni ai viței de vie, mana (Plasmopara viticola) și făinarea (Uncinula necator) să reziste sub diverse forme caracteristice în resturile vegetale sau pe plantele din câmp.

Dacă nu sunt luate măsurile corespunzătoare încă de la începutul perioadei de vegetație doar câteva săptămâni ne despart de apariția infecțiilor primare și odată cu acestea perpetuarea infecțiilor secundare de fiecare dată cand apar factorii favorabili.

În alegerea produselor ce vor fi folosite, importante sunt următoarele considerente:

  • neuniformitatea dezmuguririi și dezvoltarii lăstarilor, pe soiuri sau chiar pe plante din același soi în funcție de modul de tăiere, circulația sevei, factorii climatici ș.a.;
  • fragilitatea noilor lăstari apăruți și sensibilitatea acestora la factorii biotici și abiotici;
  • insolația puternică și temperaturile ridicate din timpul zilei în antagonism cu temperaturile scăzute pe timp de noapte.

În aceste condiții, propunem utilizarea, pentru început, a două fungicide: Karathane Gold 350 EC 0,5 l/ha + Dithane M-45 2 kg/ha care pun STOP instalării făinarii și manei la vița de vie.

Karathane Gold 350 EC

  • acționează rapid asupra miceliului și este prietenos cu noile țesuturi în orice condiții de aplicare;
  • are o acțiune foarte bună de combatere la temperaturi scăzute (începând cu 4ᵒC) când sulful este inactiv, precum și la temperaturi ridicate când sulful poate crea fenomenul de arsură a frunzelor, ceea ce-l face potrivit pentru această perioadă cu amplitudini mari de temperatură zi-noapte.
  • pot fi aplicate tratamente în tot sezonul cu respectarea timpului de pauză de 21 zile până la recoltare.

Dithane M-45

  • este cel mai folosit fungicide pe plan mondial, omologat pentru combaterea a mai mult de 400 de boli, ân peste 70 de culturi;
  • întrerupe activitatea enzimatică a patogenului care produce mana la vița de vie în 6 puncte diferite;
  • poate fi folosit de-a lungul întregii perioade cu risc de infecție, respectându-se timpul de pauză de 28 zile până la recoltare.

Compatibilitatea Karthane Gold si Dithane™ M-45 cu majoritatea produselor de protecția plantelor, face din ele partenerii ideali ai fungicidelor sistemice și translaminare folosite în plantații, inclusiv mai târziu, odată cu creșterea suprafeței foliare (LWA).

Alexandru STAICU

KAM Specialty Crops Corteva Agriscience România